ระบบส่งข้อมูลคะแนนและเกรดรายกระบวนวิชา :: งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ระบบส่งข้อมูลคะแนนและเกรดรายกระบวนวิชา
สำหรับภาคการศึกษา 2/2563 สามารถเข้ามาจัดการอัพโหลดไฟล์ได้
1 เลือกภาควิชา / สาขาวิชา : *
วิธีใช้งานเบื้องต้น
2
ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็น .pdf เท่านั้น
1. เลือกภาควิชา เพื่อกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลของกระบวนวิชา
2. เลือก Browse ไฟล์ .pdf ของคะแนนและเกรดของกระบวนวิชา
3. กดปุ่มอัพโหลด เพื่ออัพโหลดไฟล์ไปเก็บในโฟลเดอร์ของสาขาวิชา
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
 
อัพโหลดไฟล์ได้สูงสุด 1 MB
โทรศัพท์ : 053-935075 , 053-936020
Copyright © 2016 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, All Rights Reserved.